| YTÜ | MKM | Anasayfa | İletişim |

Akademik

   

Eğitim

 

Endüstriyel

 Doktora ve Lisansüstü Dersleri | Lisans Dersleri | Laboratuarlar | Stajlar | Projeler |
 
 
 
 EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
   
 
 

     Mühendislik, en genel anlamda, doğaya zarar vermeden doğal olayları kontrol altına almayı ve kazanımları tüm insanlığın yararına sunmayı amaçlayan bir mesleğin adıdır. İnsanın fiziksel yetenekleri sınırlı olduğuna göre doğal olayların, kısmen de olsa, kontrol altına alınabilmesi için büyük ve güçlü makinelere ihtiyaç vardır. İşte konstrüktör makine mühendisleri bunlar ve bunlar gibi insan hayatını kolaylaştıran diğer makinelerin tasarım ve imalat aşamalarında görev ve sorumluluk üstlenen mühendislerdir.
 

Anabilim Dalımız ön görülen branşlaşma sınırları içinde, açtığı seçime bağlı dersler ve seçimlik kol dersleri ile makine mühendislerine, sahip oldukları konstrüksiyon yeteneğini daha da geliştirme fırsatı sunmayı amaçlamaktadır. Anabilim Dalımıza, makine mühendisliğinin genel ve temel konularına verdiği son derece önemli katkılara ilave olarak “makine tasarımı, makine elemanlarının tasarımı” özelinde öğrencilerimizi yapımcı ve yaratıcı birer mühendis olarak yetiştirme sorumluluğu verilmiştir.

 

Konstrüksiyon bilimi, makine mühendisliğinin temelini oluşturduğundan, lisans eğitim-öğretim düzeyinde, temel teknik iletişim dili olan ilk mesleki ders olarak Tasarı Geometri ve Teknik Resim ile başlar ve Transport Tekniği, Transport Makineleri gibi makine tasarımına yönelik derslerle devam eder. Konstrüksiyon Tekniği I ve II dersleri sadece ve özel olarak ısı, otomotiv, enerji veya transport makineleri veya teknik sistemlerinin tasarımına yönelik değil makine mühendisliğinin bütün alanlarında, temel tasarım felsefesi ve tasarım  ilkelerini konu edinen derslerdir.

 

Makine tasarımı ve makine elemanlarının tasarımı, ülkemizde mühendislik uzmanlık alanları içinde  sayıca en çok Ar-Ge projesinin sunulduğu ve uygulamaya konduğu alandır. 

 

Anabilim Dalımız, ayrıca mezun olan Makine Mühendislerinin akademik ve yüksek öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacıyla, Lisansüstü ve Doktora seviyesinde Konstrüksiyon Programı da sunmaktadır.

   
             
  © 2011 Konstrüksiyon Anabilim Dalı | YTÜ Her hakkı saklıdır.

Tasarım | SEYHAN ÖZEN