| YTÜ| MKM | Anasayfa | İletişim |

Akademik

   

Eğitim

 

Endüstriyel

 Personel | Yayınlar | Projeler |
 
 
 
 AKADEMİK ARAŞTIRMA PROJELERİ
 

___________________________________________2009-2010___________________________________________

1-)

Proje Adı: HIDRO-TERMAL ÇEVRIME MARUZ KALAN PROTON DEĞIŞIM MEMBRANLI YAKIT HÜCRELERINDE MEMBRANIN  MODELLENMESI
Proje Türü ve No: TÜBİTAK 1001 (108M521)
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Özgen Ü. Çolak
Araştırmacılar: Doç. Dr. Haluk Görgün
Bursiyerler: Arş. Gör. Alperen Acar, Arş. Gör. Yavuz
Proje Süresi: (36 ay) 15.03.2009-15.03.2012
Proje Özeti: Hidrojen enerjisinden elektrik üretimini sağlayan yakıt hücrelerinin çeşitli türleri olmakla beraber proton değişim membranlı (PEM- Proton Exchange Membran) yakıt hücreleri, daha düşük sıcaklıkta çalışmaları ve kolay devreye alınabildiklerinden üzerinde en çok endüstriyel ve akademik çalışmaların yapıldığı türdür. Proton değişim membranlarının dayanıklılık (kısa ömürlülük) bir başka deyişle mukavemet problemleri, PEM yakıt hücrelerinin otomotiv ve diğer uygulamalarda kullanımına en büyük engeli teşkil etmektedir. Şu an için yakıt hücrelerinin ömrünü sınırlayan nedenlerin başında, membranların kimyasal ve hidro-termo-mekanik özelliklerinin işletme sırasında bozulması, kötüleşmesi gelmektedir. Sistem mekanik hasar ya da voltaj düşümü nedeni ile kullanılamaz hale gelmektedir. Bu konularda tüm dünyada yoğun çalışmalar yapılmasına rağmen hala, membranların ve membran-elektrot bileşiminin (MEA) hidro-termomekanik özellikleri ve bu özelliklerin yakıt hücrelerinin ömrünü nasıl etkilediği tam olarak ortaya konulmamıştır.

        Bu projenin temel amacı, proton değişim membranlı yakıt hücrelerindeki membranların ve MEA’nın farklı sıcaklık, basınç ve nemde davranışlarının deneysel olarak belirlenmesi ve membranın yakıt hücresi içindeki davranışları tanımlayacak visko-elastik, visko-plastik modelin geliştirilmesidir. Oluşturulucak yakıt hücresi performans test düzeneği ile farklı aktif alana sahip (25cm2 ve 50cm2)  yakıt hücre performansı deneysel olarak belirlenecektir. MEA’de meydana gelen boyut ve şekil değişimleri tespit edilerek viskoplastisite modeli için gerekli olan malzeme parametreleri tespit edilecektir. Geliştirilecek olan model, polimerik membranın düşük ve yüksek sıcaklıklardaki davranışından farklı nem oranlarındaki davranışına kadar mekanik özelliklerine etki eden parametreleri bünyesinde barındıracaktır.


2-)
Proje Adı: RÜZGAR TÜRBÜNÜ PERVANE GÖBEĞİ TASARIMI, ÜRETİMİ VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Proje Türü ve No: SANTEZ (108M215)
Destekleyen Kurum: SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
Proje Yürütücüsü:  Prof. Dr. Ahmet Ekerim
Araştırmacılar: Prof. Dr. Özgen Ü. Çolak, Dr. Özkan Şen
Bursiyer: Oğuzhan Yağmur (Konstrüksiyon Programı YL Öğrencisi)
Proje Süresi: 24 ay
Proje Özeti: Dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarına gösterilen ilgi giderek artmaktadır.  Ticari yönden yüksek potansiyele sahip olan rüzgâr enerjisi bunlardan biridir. Rüzgâr türbinleri vasıtasıyla mekanik enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi prensibine dayanan sistemin en gözde ekipmanlarından rüzgâr türbini pervane göbeği (hub) dir. Bu parçanın tasarımı ve üretiminde yaşanan güçlüklerin giderilmesi ve geliştirilmesinin hedef alındığı bu proje, tasarım ve üretim olmak üzere iki temel faaliyeti içermektedir.


3-)
Proje Adı: KRENLERDE HAREKETLİ VE SALINIMLI YÜKLERİN KUVVET GERİ BESLEMELİ KONTROLÜ VE SİSMİK ETKİLERE MARUZ KRENLERİN DİNAMİK DAVRANIŞLARININ VE STABİLİTESİNİN İNCELENMESİ.
Proje Türü ve No: Kapsamlı Araştırma Projesi (KAP),  2010-06-01-KAP01
Destekleyen Kurum: Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP)
Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Ahmet SAĞIRLI
Araştırmacılar: Arş.Gör.Dr. Utku BÜYÜKŞAHİN, Arş.Gör. C.Oktay AZELOĞLU
Proje Süresi: (12 ay) 15.05.2010-15.05.2011
Proje Özeti: Proje krenlerle ilgili iki çalışma konusundan oluşmaktadır:
a. Krenlerde Hareketli ve Salınımlı Yüklerin Kuvvet Geri Beslemeli Kontrolü.
b. Sismik Etkilere Maruz Krenlerin Dinamik Davranışlarının ve Stabilitesinin İncelenmesi. 

    Her bir çalışmanın özeti aşağıdaki gibidir:
a. Bu çalışmada, hareketli ve salınımlı yükler için kuvvet geri beslemeli konum kontrolü gerçekleştirilecektir. Çalışmada krenin hareketi esnasında oluşan yük salınımlarının azaltılması için  görüntü işleme tabanlı bir kontrolör geliştirilecek, sistemin başarısı yapılacak teorik ve deneysel çalışmalarla ortaya konacaktır. 

b. Bu çalışmada, krenlerin deprem esnasındaki dinamik davranışlarını ortaya koyacak bir dinamik model geliştirilecek ve kren yapısının depreme karşı aktif titreşim kontrolü yapılacaktır. Bu amaçla, önce krenin deprem davranışlarını ortaya koyacak bir dinamik model oluşturulacak ve bu dinamik model, fiziksel bir kren modeli üzerinde yapılacak deney çalışmalarıyla doğrulanacaktır. Ardından sistem üzerinde aktif titreşim kontrolünü sağlayacak kontrolör tasarımı yapılacaktır. Sistemin başarısı yapılacak teorik ve deneysel çalışmalarla değerlendirilecektir.

___________________________________________2008-2009___________________________________________

1-) Tübitak Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Projesi, ‘Polimerik malzemelerin mekanik davranışlarının belirlenmesi ve viskoelastik -
      viskoplastik teorilerin geliştirilmesi’, Proje Yürütücüsü, 2009. (Tamamlandı)
2-) TÜBİTAK, 1001 Projesi, ‘Hidro-Termal Çevrime Maruz Kalan Proton Değişim Membranlı Yakıt Hücrelerinde Membranın
      Modellenmesi’, Proje Yürütücüsü, (2009- )

 

 

     
  © 2011 Konstrüksiyon Anabilim Dalı | YTÜ Her hakkı saklıdır.

Tasarım | SEYHAN ÖZEN