| YTÜ| MKM | Anasayfa | İletişim |

Akademik

   

Eğitim

 

Endüstriyel

 Anasayfa | Tarihçe | Anabilim Dalı Başkanı'nın Mesajı |
 
 
 
 TARİHÇE

     İlk kuruluşu 1911'lere dayanan üniversitemiz, günümüzdeki durumuna gelinceye kadar çeşitli aşamalardan geçmiştir. Cumhuriyet öncesi dönemde Makine ve İnşaat alanında Fen Memuru (tekniker) yetiştiren Kondüktör Mekteb-i Âlisi (1911-1922); Cumhuriyetin ilk yıllarında Nafıa Fen Mektebi (1922-1937)'ne dönüştürülmüş ve Teknikerlik eğitiminin yanına Makine ve İnşaat Mühendisliği bölümleri de eklenerek İstanbul Teknik Okulu (1937-1969) adı altında yeniden düzenlenmiş, 1942-1950 yılları arasında Elektrik, Mimarlık ve Harita-Kadastro Mühendisliği bölümleri de açılmıştır.

 
 
 

     Ardından, üniversite yapılanmasına geçilmek üzere, İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi(1969-1982) kurulmuştur. Bölümler içerisinde kürsülerin(alt dalların) kurulması da bu dönemde(1973) gerçekleşmiştir. 1982 yılında, yine yapılanmasındaki birkaç değişiklikle kurumun adı Yıldız Üniversitesi olarak değiştirilmiş ve son olarak 1992'de Yıldız Teknik Üniversitesi adını almıştır. İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi döneminde, ilk kurulduğunda Teknik Resim ve Makine Elamanları Kürsüsü adı altında görev yapan dalımız; Yıldız Üniversitesi(1982-1992) dönemindeki yeni bir yapılanmayla o dönemki adı "İmal Usülleri ve Makine Bilgisi Kürsüsü" olan dal ile birleştirilerek; Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı olarak yeniden kurulmuştur. Bunun da ardından, Yıldız Teknik Üniversitesi(1992-?) dönemindeki son yapılanmayla tekrar anabilim dallarında da değişiklikler yapılmış ve anabilim dalımız son olarak, Konstrüksiyon Anabilim Dalı adı altında yeniden yapılandırılmıştır.

Kuruluşundan bu güne Anabilim Dalımıza Başkanlık eden Öğretim Üyeleri:

1- Prof. Muzaffer YASAR (1973-1982)
2- Prof. Faruk SUNER (1982-1988)
3- Prof. Ömüral ARIKAN (1988-1991)
4- Prof. Suat ÇAKMAK (1991-1994 )
5- Prof. Mustafa ALIŞVERİŞÇİ( 1994-2007)
6- Prof. Dr. Atilla BOZACI ( 2007-2010)
7- Prof. Dr. Özgen Ü. ÇOLAK (2010-2013)
8- Prof. Dr. Ferhat DİKMEN (2013-Hâlen)


Anabilim Dalımıza hizmet etmiş emekli Öğretim Elemanları:

- Öğr. Gör. Samit ORHON
- Öğr. Gör. Nihat SAYDAM
- Öğr. Gör. Şefik OKDAY
- Öğr. Gör. Namık BULUT
- Öğr. Gör. Erkuş UTKU
- Öğr. Gör. Dursun CENGİZ
- Uzm. Süheyl GÜÇEL
- Uzm. Saim AKSOY
- Uzm. Kadri TEKEŞ
- Uzm. Mehmet KAVAS
- Uzm. Ahmet KAN

 
         
  © 2011 Konstrüksiyon Anabilim Dalı | YTÜ Her hakkı saklıdır.

Tasarım | SEYHAN ÖZEN