| YTÜ| MKM | Anasayfa | İletişim |

Akademik

   

Eğitim

 

Endüstriyel

 Personel | Yayınlar | Projeler |
 
 
 
 AKADEMİK YAYINLAR
  ___________________________________________2009-2010___________________________________________

Uluslararası yayınlar:

1-) Düşünceli, N., Çolak, Ö. Ü. ve  Filiz, Ç., ‘Determination of Material Parameters of A Viscoplastic Model By Genetic Algorithm’,
      Materials and Design, 31, 1250-1255, 2010.
2-) Bozca, M., Fietkau P., “Empirical model based optimization of gearbox geometric design parameters to reduce rattle noise in an
      automotive transmission”   Mechanism and Machine Theory, 45, 11, 2010.
3-) Bozca, M., “Torsional vibration model based optimization of gearbox geometric design parameters to reduce rattle noise in an
      automotive transmission.”, Mechanism and Machine Theory, 45, 11, 2010.
4-) Bolat, B., Cortes P., Yalçın E., Alışverişçi M., “Optimal Car Dispatching for Elevator Groups Using Genetic Algorithms”,
      International Journal of Intelligent Automation and Soft Computing, 16, 89-99, 2010.
5-) Bolat, B., Cortes P., “Genetic and Tabu Search Approaches for Optimizing the Hall Call-Car Allocation Problem in Elevator Group
      Systems” Applied Soft Computing, Elsevier, ASOC-894,1-9, 2010.
6-) İstif, İ., İsin, O., Uzunsoy, E., Uzunsoy, D., ‘Linear Model for PM Brake Lining Material Wear Behaviour’, MP Material Testing-
      Materials and Components, Technology, 11-12, 795-799, 2010.

Ulusal yayınlar:
1-) Azeloğlu, C.O. ,Alpay, O. “Yük Kancasındaki Gerilmelerin Farklı Metotlarla İncelenmesi ve Gerilme Dağılımının Fotoelastisite   
      Deneyi ile Doğrulanması”, “Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi”, 6, 4, 71-79, 2009

Uluslararası Sempozyum, Konferans ve Seminer Katılımları:
1-) Çolak, Ö. Ü., Picu, C. Ve Zandiatashbar, A., ‘Nanoindentation of Graphene-Epoxy nanocomposite’, 4th International Conference   
      on Polymer Behavior, Lodz, Poland, 20-23 Haziran, 2010
2-) Çolak, Ö. Ü., ve Acar, A.,  ‘Modeling of Humidity and Temperature Effects on Uniaxial Tension Behavior of Perfluorosulfonic Acid
      (PFSA) Membran nafion 112’, 4th International Conference on Polymer Behavior, Lodz, Poland, 20-23 Haziran, 2010
3-) Bozca, M., “Comparison of Under Lapped and Critically Lapped Hydraulic Spool Valves Performance”. ICCC’2010 11th
      International Carpathian Control Conference, 26-29 Mayıs 2010, Eger, MACARİSTAN.

Ulusal Sempozyum, Konferans ve Seminer Katılımları:
1-) Ahmet Sağırlı, C. Oktay Azeloğlu, Utku Büyükşahin, (2009), “Köprülü Krenlerin Nonlineer Modelinin Bond Graph Yöntemiyle
      Oluşturulması ve Dinamik Davranışlarının İncelenmesi”, Otomatik Kontrol Konferansı TOK09, 13-15 Ekim 2009, İstanbul.
2-) C. Oktay Azeloğlu, Ahmet Sağırlı, Hakan Yazıcı, Rahmi Güçlü, (2010), “Köprülü Krenlerde Yük Salınımlarının Öz Uyarlamalı 
      P-ID Kontrolör ile Azaltılması”, Otomatik Kontrol Konferansı TOK10, 21-23 Eylül 2010, Gebze.
3-) İstif, İ., Kutlu, K., Bolat, B., "Elektrohidrolik bir sistemin doğrusal tanılanması" Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı. Yıldız Teknik
      Üniversitesi, İstanbul, Ekim 2009.

___________________________________________2008-2009___________________________________________

Uluslararası yayınlar:

1-) Yıldız, İ., Ömürlü, V.E., Sağırlı, A., "Dynamic Modeling of a Generalized Stewart Platform by Bond Graph Method Utilizing a Novel
      Spatial Visualization Technique", International Review of Mechanical Engineering, Vol:2, No:5, 2008
2-) Çolak, Ö.Ü, Kinematic hardening rules for modeling uniaxial and multiaxial ratcheting, Materials and Design, 29:8, 1575-1581, 
      2008.
3-)
Düşünceli, N. ve Çolak, Ö. Ü., Modelling Effects of Degree of Crystallinity on Mechanical Behavior of Semicrystalline Polymers, International Journal of Plasticity, 24, 1224-1242, 2008.
4)
Düşünceli, N. ve Çolak, Ö. Ü., The Effects of Manufacturing Techniques on Visco-Elastic And Viscoplastic Behavior of High Density
    Polyethylene (HDPE), Materials and Design,  29:6, 1117-1124, 2008.  

Ulusal yayınlar:
2-) AZELOGLU, C. O.,KESKİN, İ. ve BAYRAKTAR, M.,(2008), “Zincir Baklasında Yük Altında Oluşan Gerilmelerin Sonlu Elemanlar
      Yöntemi ve Fotoelastisite Yöntemiyle İncelenmesi.”, “Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi”, Cilt:5, Sayı:4, Sayfa41-48, 2008.

Uluslararası Sempozyum, Konferans ve Seminer Katılımları:
1-) Yıldız, İ., Ömürlü, V.E., Sağırlı, A., “A Novel Visualization Technique in Bond-Graph Method for Modeling of a Generalized Stewart
      Platform”  Proceedings of the 2008 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics Bangkok, Thailand,
      February 21 - 26, 2009.
2-) Çolak, Ö. Ü. and T. Hassan, Cyclic Behavior Of Ultra High Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE) and Modeling, 36th
      International Solid Mechanics, 2008, Poland.
3-) Çolak, Ö. Ü., “An Overstress Model For Inelastic Behavior “, Proceedings of 12th International Materials Symposium (IMSP’2008),
      131- 137, October 15-17, 2008, Denizli, Turkey.

Ulusal Sempozyum, Konferans ve Seminer Katılımları:
1-)
Çolak, Ö. Ü., TÜBİTAK MÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA GRUBU (MAG), Danışma Kurulu Üyeliği, 2009-
2-) Çolak, Ö. Ü., TÜBİTAK-TTGV-TÜSİAD, 8. Teknoloji Ödülleri Değerlendirme Komitesinde Jüri, 2009
3-) Doğan, M. F. Ve Çolak,  Ö.  Ü., “Proton Değişim Membran Yakıt Hücrelerinde Kullanılan Polimerik Membranın Deneysel   
      Olarak İncelenmesi”, 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (İATS’09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye
4-) Yıldız, İ., Ömürlü, V.E., Sağırlı, A., “Bulanık Mantık ve Yapay Sinir Ağları ilebir 3x3 Stewart Platformunun Pozisyon Kontrolü”,
      Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, İstanbul, Shf:495-500, Kasım 2008

 
  © 2011 Konstrüksiyon Anabilim Dalı | YTÜ Her hakkı saklıdır.

Tasarım | SEYHAN ÖZEN