| YTÜ | MKM | Anasayfa | İletişim |

Akademik

   

Eğitim

 

Endüstriyel

 Doktora ve Lisansüstü Dersleri | Lisans Dersleri | Laboratuarlar | Stajlar | Projeler |
 
 
 
 MESLEKİ ALAN STAJLARI
 


KONSTRÜKSİYON DALI MESLEKİ ALAN STAJI KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi C. Oktay AZELOĞLU  (BAŞKAN)
Arş. Gör. Hamit KENAN (ÜYE)
Arş. Gör.
Okan BAKBAK (ÜYE)
 

 

STAJLAR Hakkında ÖNEMLİ DUYURU

 

          Konstrüksiyon dalı mesleki alan stajı iki bölümden oluşmaktadır. Bunlar;

     1-) Makine Tasarımı Stajı:
    
Makine Mühendisliği bölümü Konstrüksiyon dalı öğrencilerinin, Atölye stajlarından sonra yapacakları, toplam süresi 20 işgünü olan bir çalışmadır. Öğrencinin genel olarak bir iş yerinde yürütülen mekanik tasarım sürecini görmesini amaçlar.
Ayrıntılı bilgi...

     2-) Fabrika ve Organizasyon Stajı:
    
Öğrencinin genel olarak bir işletmenin idaresi, organizasyonunu ve departmanlardaki görev dağılımlarının nasıl olduğunu incelemesi ve iş akışı konularında önceden edinmiş olduğu teorik bilginin yanında pratik olarak da bilgilenmesi amacıyla, 20 işgünü olan bir çalışmadır.
Ayrıntılı bilgi...

     STAJ YERİ SEÇİMİ:
    
Staj yapılacak kurumların Konstrüksiyon Dalı Mesleki Alan Stajı Komisyonu'nca onaylanması gerekmektedir. Aşağıda verilen Staj Yeri Tanıtma Formu'nun, Staj yapılacak kurum tarafından doldurularak onaylanması ve ardından Konstrüksiyon Dalı Staj Komisyonu'na onay alınmak üzere teslim edilmesi gerekmektedir.

     Faydalı Bağlantılar:

     - Staj Yeri Tanıtma Formu.doc [pdf]
     - Makine Müh. Bölümü Staj Sayfası

 

         

 KONSTRÜKSİYON ANABİLİM DALI
 MESLEKİ ALAN 1 ve 2 STAJLARI HAKKINDA DUYURU

1.     Staja başlamadan önce www.mkm.yildiz.edu.tr adresindeki Staj kısmına girerek staj öncesi ve sonrası süreçler hakkında detaylı bilgi edinin. Ytü Makine Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretimi Staj Uygulama Esasları’nı mutlaka okuyun. 

2.     İlgili yönetmelik gereğince staj işlemlerine Staj Yeri Tanıtım Formu komisyon üyelerince onaylandıktan sonra başlanmalıdır. (Bak. YTÜ Makine  Fakültesi Staj  Uygulama  İlkeleri Madde 5. Staj Yerlerinin Belirlenmesi.) Bu nedenle Staj Yeri Tanıtım formunu staj işlemlerine başlamadan önce komisyon üyelerine mutlaka onaylatın.  

3.     Stajla ilgili konularda görüşmek ve Staj Yeri Tanıtım Formunu onaylatmak için komisyon üyeleri tarafından ilan edilen öğrenci görüşme saatlerine mutlaka uyun.  
 
4.     İlgili yönetmelik gereğince staj sonucu, öğrencinin staj defterini tesliminden itibaren bir ay içerisinde Makina Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’na bildirilir ve ilgili panolarda ilan edilir (Bak. YTÜ Makine  Fakültesi Staj  Uygulama  İlkeleri Madde 4. Değerlendirme).  
Bu nedenle defterlerin erken okunması, ne zaman okunacağının öğrenilmesi ve sonucunun ne olduğunun öğrenilmesi gibi sebeplerle staj komisyonu üyeleriyle e-posta veya telefon ile irtibata geçmeyin. Bu konulardaki e-postalara ve telefonlara kesinlikle cevap verilmeyecektir

5.     Staj defterlerine “düzeltme” verilen öğrenciler komisyon üyelerince bilgilendirilecektir.
  
Dr. Öğr. Üyesi C. Oktay AZELOĞLU  (BAŞKAN)

Arş. Gör. Hamit KENAN (ÜYE) : Salı 11:00-12:00, Çarşamba 14:00-15:00
Arş. Gör.
Okan BAKBAK (ÜYE) : Pazaertesi 14:-15:00, Perşmebe 11:00-12:00

 
 

  © 2011 Konstrüksiyon Anabilim Dalı | YTÜ Her hakkı saklıdır.

Tasarım | SEYHAN ÖZEN